L'assetjament en el treball

04/04/2023

Fa temps que estem implantant els protocols assetjament i que us recordem a través de circulars i sessions informatives l’ obligació de totes les empreses de tenir un protocol d’assetjament implantat, sigui quina sigui la seva plantilla i encara que no es tingui l’obligació de tenir un pla d’igualtat.

El protocol d’assetjament, és un document que ha de incloure les definicions de tots els tipus d’assetjament, i el procediment que s’haurà de seguir per les parts afectades en cas de denúncia.

El fet de no tenir-lo implantat pot comportar conseqüències administratives (sanció de la Inspecció de Treball), civils (pagament d’indemnitzacions), laborals o fins i tot penals. La Inspecció de treball ja està fent controls rutinaris sobre el compliment d’aquesta obligació i investigacions en casos de denuncia per part de persones treballadores.

Des de PARÉS I AUBIA us oferim tant el servei de confecció i implantació del protocol, com el servei d’intervenció en cas de produir-se una queixa o una denúncia, mitjançant la qual es realitza la corresponent investigació i en el seu cas, la confecció del dictamen corresponent proposant mesures a adoptar de forma objectiva i imparcial.

Per la realització d’aquest servei comptem amb professionals especialitzats en temes d’igualtat, assetjament i resolució de conflictes.

Si encara no disposeu del protocol d’assetjament poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

Com ja sabeu és un tema de gran actualitat, en aquest link podreu veure una notícia sobre l’assetjament sexual a la feina que va ser emesa per TV3 el diumenge dia 2/4/2023 al telenotícies.

 

https://www.ccma.cat/324/ser-assetjada-a-la-feina-i-haver-dacabar-plegant-em-va-posar-la-llengua-a-lorella/noticia/3221676/

 

Font imatge CCMA/TV3

ACCIONS FORMATIVES

CIRCULARS RELACIONADES