Buscador per paraules:

Reial Decret-Llei 4/2023 d'11 de maig

Maig 2023

Reial Decret-Llei  4/2023 d’11 de maig

Prohibició de treballar a l'aire lliure amb calor extrema

El Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig,  que té vigència des del dia 13/5/2023, reforça la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals de cara a les altes temperatures dels últims anys. Preveu la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia de més altes temperatures, resultant obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan s’emeti avís de fenòmens de nivell taronja o vermell i les mesures preventives no garanteixin la protecció de les persones treballadores.

En concret es determina:

1. Quan es desenvolupin treballs a l'aire lliure i en els llocs de treball que, per l'activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats, hauran de prendre's mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi les temperatures extremes.

2. Aquestes mesures derivaran de l'avaluació de riscos laborals, que tindrà en compte, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca o feina que es desenvolupi i les característiques personals o l'estat biològic conegut de la persona treballadora. Per tant, en cas de que tingueu treballadors que prestin els seus serveis a l’aire lliure, hauríeu de posar-vos en contacte amb el vostre servei de prevenció per tal de que revisi l’avaluació de riscos d’aquests llocs de treball.

Les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos, en aquells casos en què no es pugui garantir d'una altra manera la deguda protecció de la persona treballadora.

3. En els caos en el qual s'emeti per l'Agència Estatal de Meteorologia o, en el seu cas, l'òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

La nova regulació afectarà a tots els llocs de treball on hi hagi prestació de serveis a l’exterior.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES