ASSESSORIA OPERATIVA

Departament

Laboral

Solucions a problemes amb anticipació i planificació. Auditoria laboral. Experiència en adopció de mesures i solucions en situacions de crisi, Ero’snegociacions directes amb treballadors i suport a l’empresari en la gestió de les decisions amb treballadors. Representació en inspeccions i judicis. Direcció externa de RRHH.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Laboral

Departament

Fiscal

Minimitzar l’impacte fiscal. Dotar a les empreses dels mitjans per a la presa de decisions. Visites periòdiques a l’empresa, seguiment  econòmic, financer i fiscal, control de l’acompliment de pressupostos, desviacions i ratios. Confecció d’informes i acompanyament en negociacions.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Fiscal

Departament

Jurídic

Assessorament i confecció de documents. Tramitació notarial i registral. Actuacions lletrades en dret civil : herències, contractes, compravendes, lloguers. En dret Mecantil: contractes, impagats, incompliments contractuals, societats. En dret Administratiu: llicències, multes, expropiacions. En dret Penal: lesions, delicte fiscal, estafes, alcoholèmies. Procediments contra morosos. Dret de familia i succesions.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Jurídic

Departament

Assegurances

Treballem com a Auxiliars Externs de la correduria d'assegurances EUROSEGURIBER. Assegurances per a particulars i empreses.Programa de reordenació i optimització de les assegurances, servei PROA,sense cost. Recollida de documentació, estudi i anàlisi comparatiu amb diferentes companyies i redacció d'informe de millora.

Treballem amb les asseguradores de major solvència dins el sector

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Assegurances

Departament

LOPD

La llei de protecció de dades és un tema crític per a qualsevol empresa o negoci, ja que la privadesa i seguretat de les dades dels clients són fonamentals per mantenir la seva confiança i evitar sancions legals. Per aquesta raó, contractar una empresa especialista en la llei de protecció de dades pot ser la millor opció per garantir que els seu negoci compleixi totes les regulacions i protegeixi adequadament les dades dels seus clients.

CONÈIXER EL DEPARTAMENT LOPD

Departament

Ajuts i Subvencions

Us oferim informació puntual sobre ajuts i subvencions provinents de les diferents administracions públiques i d'interés empresarial, amb el corresponent assessorament previ, tramitació, presentació, seguiment i justificació dels expedients. Així com assessorament i tramitació en licitacions, Registre de Patents i Marques, Tramitació de certificats oficials, inscripció i renovació en registres oficials (RELI, Classificació empresarial).

CONÈIXER EL DEPARTAMENT Ajuts i Subvencions