Laboral

Actitut Proactiva davant les relacions laborals

Solucions a problemes amb anticipació i planificació. Auditoria laboral. Experiència en adopció de mesures i solucions en situacions de crisi, Ero’snegociacions directes amb treballadors i suport a l’empresari en la gestió de les decisions amb treballadors. Representació en inspeccions i judicis. Direcció externa de RRHH.

Professionals del departament Laboral