PROFESSIONALS

Direcció

Fiscal

Caps de departament

Cap de Departament Fiscal
Oficina de Valls
Cap de Departament Fiscal
Oficina de Salou

Assessors

Especialista en comptabilitat i atenció al públic
Oficina de Valls
Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls
Especialista en comptabilitat, impost societats i comptes anuals
Oficina de Valls
Especialista en comptabilitat
Oficina de Valls
Cap de Departament Fiscal
Oficina de Valls
Tècnic en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls
Tècnic en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls
Tècnic en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls
Tècnic en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls
Cap de Departament Fiscal
Oficina de Salou
Especialista en tasca administrativa i atenció al públic
Oficina de Salou
Especialista en comptabilitat d'autònoms i atenció al públic.
Oficina de Salou
Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Salou
Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Salou

Laboral

Caps de departament

Cap de Departament Laboral
Oficina de Valls
Cap departament Laboral
Oficina de Salou

Assessors

Oficial Administrativa
Oficina de Valls
Cap de Departament Laboral
Oficina de Valls
Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls
Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls
Consultora d'Igualtat
Oficina de Valls
Cap departament Laboral
Oficina de Salou
Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Salou
Oficial Administrativa
Oficina de Salou
Oficial Administratiu
Oficina de Salou

Jurídic

Coordinadors

Especialista en comptabilitat i atenció al públic
Oficina de Valls

Assessors

Advocat - Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls

Estratègia

Coordinadors

Assessors

Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior associat
Oficina de Valls
Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls

Ajuts i Subvencions

Caps de departament

Cap de Departament
Oficina de Valls

Assegurances

Coordinadors

Cap de Departament
Oficina de Valls

Assessors

Tècnic en Assegurances - Corredor d'assegurances
Oficina de Valls

LOPD

Caps de departament

Cap de Departament
Oficina de Valls

Assessors

Advocat - Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls
Consultor sènior associat
Oficina de Valls