Buscador per paraules:

Novetats Legislatives

                                                                                                    Maig  2023

NOVETATS LEGISLATIVES

Amb el que portem d’any han sortit publicades tres lleis amb noves mesures laborals.

Aquestes tres normes son les anomenades Llei Trans, Llei de protecció dels informants o Whistleblowing i la Llei de salut sexual i reproductiva:

Llei 4/2023 de 28 de febrer per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI

La denominada «Llei Trans» ha incorporat a l'ordenament jurídic laboral una nova perspectiva per a garantir els drets laborals de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals (LGTBI) enfront de situacions de discriminació per l'orientació sexual, la identitat sexual, l'expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar.

Inclou tres noves causes de discriminació en les relacions laborals i en el treball autònom: orientació i identitat sexual, expressió de gènere, i característiques sexuals.

Les empreses de més de cinquanta persones treballadores hauran de comptar amb un conjunt de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui protocol d'actuació per a l'atenció de l'assetjament o la violència contra les persones LGTBI

Amplia del concepte de mare biològica del permís per naixement i cura del menor.

Per accedir a la circular completa clica aquí

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Totes les persones físiques o jurídiques privades que tinguin contractats més de 250 treballadors hauran d’implantar un Canal Intern de Denúncies. Empreses de 250 o més treballadors tenen un termini fins el 13/6/2023. Empreses de 50 a 249 fins l’1/12/2023.

També estaran obligades a implementar un Canal de Denúncies les organitzacions obligades a tenir un Pla d’Igualtat; empreses afectades per la Llei de blanqueig de capitals; empreses dedicades a la seguretat del transport; empreses afectades per lleis de protecció al medi ambient; organitzacions que requereixin certificar-se segons determinades normes ISO; i organitzacions que participin en determinades licitacions públiques.

L’objectiu del Canal Intern de Denúncies és que l’empresa pugui rebre, gestionar i resoldre denúncies realitzades per membres de la seva organització o per persones externes que hi estiguin vinculades (clients, proveïdors, col·laboradors). Poden referir-se a fets coneguts en l’àmbit d’una relació laboral o professional.

L’empresa haurà d’ implantar i publicitar un Procediment de Gestió del Canal de Denúncies, establir garanties de protecció pels informants, mantenir un registre de les comunicacions i documentar totes les investigacions realitzades. Per fer-ho l’òrgan d’administració de l’empresa haurà de designar un Responsable del Canal de Denúncies per tal de gestionar-lo.

L’incompliment de l’obligació d’implementació del Canal de Denúncies es considera una infracció molt greu i comporta sancions molt elevades

Per accedir a la circular completa clica aquí

Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs

S’estableixen noves causes de baixa per malaltia comuna (nomes per règim general) a partir de l’1/6/2023:

  • Menstruacions incapacitants secundàries o dismenorrea secundària associada a patologies
  • Interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball.
  • Des del primer dia de la setmana 39 de gestació.

L’empresa tindrà l’ obligació de cotitzar durant la baixa però la Seguretat Social pagarà la prestació des de l’endemà de la baixa

Per accedir a la circular completa clica aquí

 

Per qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES