Buscador per paraules:

Termini per canvi de base de cotització amb efectes gener 2024 i noves taules de trams de cotització

                                                                                                                 Desembre 2023

CIRCULAR LABORAL: TERMINI PER CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ AMB EFECTES GENER 2024 I NOVES TAULES DE TRAMS DE COTITZACIÓ

Com ja sabeu amb el  Reial decret llei 13/2022, i posteriorment, el Reial decret llei 14/2022 es va modificar el sistema de cotització dels treballadors autònoms.

A partir d’aquest moment en aquest règim es cotitza en funció dels rendiments nets obtinguts.

Cada any s’han d’informar els rendiments previstos a efectes de càlcul de la base de cotització, i un cop es realitzi la declaració de la renta la TGSS d’ofici calcularà les diferències entre els rendiments previstos comunicats i els reals, podent-se donar 3 situacions:

  • Haver triat una base de cotització que estigui en el tram dels rendiments nets reals obtinguts. En aquests cas no hi haurà regularització.
  • Haver triat una base de cotització inferior a la que correspon segons els rendiments nets reals, l'Administració comunicarà l'import que s’haurà d’abonar per haver cotitzat per sota del que corresponia. El pagament s’haurà de fer en el termini abans de l'últim dia del mes següent aquell en el qual es notifiqui.
  • Haver triat una base de cotització superior a la que correspon segons els rendiments nets reals, l'Administració retornarà d'ofici l'import de la diferència entre totes dues cotitzacions, o en cas de tenir aquella base abans del 31/12/2022 donarà l’opció de mantenir-la.

Recordem que cada any hi han 6 terminis per comunicar els rendiments previstos i poder canviar la base de cotització en funció d’aquests:

  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant si voleu comunicar uns rendiments diferents als que teniu comunicats en aquests moments amb efectes de gener del 2024, teniu de termini fins el 31/12/2023 per fer-ho.

Aquests dies ens estem posant en contacte amb els autònoms que segons la nostra informació tenen uns base de cotització inferior a la del tram que els hi pertany en funció dels rendiments del 2023 per tal de que puguin fer el canvi de tram amb efectes del mes gener del 2024.

Taula provisional de trams de cotització en funció dels rendiments del  2024

Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació, aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES