Buscador per paraules:

AVÍS IMPORTANT PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Octubre 2023

AVÍS IMPORTANT PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Totes les persones incloses al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) tenen fins el dia 31/10/2023 per comunicar els ingressos previstos per l’any 2023 a efectes de determinar la seva base de cotització.

Com ja hem anat comunicant en diferents circulars i xerrades, la base de cotització la determinen uns trams que van en funció dels rendiments nets de cada any (ara encara son uns trams bastant amplis).

De moment estem fent aquest tràmit comunicant uns ingressos estimats en funció de la base de cotització que teniu en aquests moments, però després caldrà regularitzar les possibles discrepàncies que hi hagi un cop feta la renta del 2023.

Per altra banda, les persones treballadores incloses al RETA per la seva condició de socis, administradors, consellers, etc... de societats, han d’indicar abans del 31/10/2023, a més dels seus ingressos previstos, el nom i NIF de les societats a les que pertanyen així com el càrrec que ostenten i el percentatge de participació al capital social que tenen entre d’altres.

Estem fent aquestes comunicacions dels autònoms que tenim autoritzats per part de la TGSS i que són els de societats que portem la gestió laboral i també, de les societats que portem la gestió fiscal que no tinguin treballadors.

La TGSS aquests dies està enviant  notificació de l’obligació de comunicar aquestes dades segons RD 504/2022, es tracta de la notificació requerint-vos que feu aquest tràmit, si la rebeu, ens la feu arribar.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES