ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

18/02/2020 (Laboral)
Novetats legislatives febrer del 2020 (RD 231/2020 de 4 de febrer)
+
05/02/2020 (Fiscal)
Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) - 2019
+
16/01/2020 (Laboral)
Sous 2020, pensions i novetats autònoms
+
13/01/2020 (Fiscal)
IVA Resum Anual 2019 (EXT)
+
03/01/2020 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2019
+
03/01/2020 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2019 (EXT)
+
03/01/2020 (Laboral)
Model 111 4T 2019
+
03/01/2020 (Fiscal)
Model 115 4T 2019
+