ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

30/12/2013 (Laboral)
Model 111 Quart Trimestre 2013
+
17/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de cooperatives i altres entitats associatives agràries
+
16/12/2013 (Laboral)
Retallada en les prestacions del Fogasa
+
09/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Propera obertura Ajuts Leader 2013
+
03/12/2013 (Estratègia)
Nova centraleta telefònica per millorar el servei
+
02/12/2013 (Laboral)
Calendaris laborals, a compte del conveni i d'altres
+
28/11/2013 (Fiscal)
Nou règim especial del criteri de caixa de l'IVA
El termini per acollir-se al règim especial del criteri de caixa s'ha ampliat fins el 31 de març del 2014
+
22/11/2013 (Jurídic)
Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i redacció de projectes de R+D+I
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts Expansiona't - Programa de Creixement i Diversificació de Mercats
+
1 2 3 4 5 6