ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

20/01/2023 (Fiscal)
IVA Resum Anual 2022 (EXT)
+
05/01/2023 (Laboral)
Nòmines i novetats legislatives 2023
+
03/01/2023 (Fiscal)
Principals mesures fiscals i ajuts RDL 20/2022
+
02/01/2023 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2022 (EXT)
+
02/01/2023 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2022 (INT)
+
02/01/2023 (Fiscal)
Model 115 4T 2022
+