ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

03/10/2022 (Laboral)
Model 111 3T 2022
+
30/09/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 3T 2022 (EXT)
+
30/09/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 3T 2022 (INT)
+
30/09/2022 (Fiscal)
Model 115 3T 2022
+
29/09/2022 (Laboral)
PERSONES TREBALLADORES AL SERVEI DE LA LLAR: MILLORA DE CONDICIONS LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL
+
15/09/2022 (Laboral)
REFORMA DEL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
+
30/06/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 2T 2022 (EXT)
+
30/06/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 2T 2022 (INT)
+
30/06/2022 (Fiscal)
Model 115 2T 2022
+
20/06/2022 (Laboral)
RECORDATORI TERMINI DE CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ – TREBALLADORS AUTÒNOMS JUNY 2022
+
1 2 3