AJUTS KIT DIGITAL PER A LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES I TREBALLADORS AUTÒNOMS

19/07/2022

Programa ajuts kit digital - Next Generation amb l'objectiu de fomentar la digitalització de petites empreses, microempreses i persones treballadores autònomes.

Quantia dels ajuts:  de 2.000 a 12.000 euros

Les diferents solucions digitals als que els beneficiaris poden accedir son:

  • Pàgina web i posicionament SEO
  • Comerç electrònic
  • Xarxes socials
  • Gestió de clients i CRM
  • Business Ingelligence i Analítica
  • Serveis d'oficina virtual
  • Gestió de projectes
  • Facturació electrònica
  • Comunicacions segures
  • Ciberseguretat

Requeriments:

1. Tenir la consideració de petita empresa, microempresa o persona en situació d'autoocupació

2. Estar en situació d'alta i tenir l'antiguita mínima fixada per convocatòria

3 . No tenir consideració d'empresa en crisi

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

5. No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions

6. No superar el límit d'ajudes de minimis

7. Realitzar un test d'avaluació del nivell de maduresa digital

 

Per a sol·licitar l'ajut contacti amb el nostre departament d'Ajuts i Subvencions: rcaro@paresiaubia.com o telèfon 977600750, ext 4

 

FINS AL MOMENT DE LES TRAMITACIONS QUE HEM REALTIZAT ALS NOSTRES CLIENTS, JA S'HAN ACONSEGUIT 60.000 EUROS EN AJUTS