Buscador per paraules:

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Informació sobre el nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzable.

En la web de la AEAT poden consultar tota la informació sobre aquest nou impost mediambiental, que recau sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, aplicable a partir de l'1 de gener de 2023. Els models estan pendents de publicació avui dia, encara que poden consultar esborrany en l'enllaç indicat més a baix

En l'enllaç està disponible l'accés a la bústia de correu electrònic per a formular preguntes o dubtes sobre la seva aplicació, a l'Assistència digital (ADI) d'aquest impost (un informador on podràs anar seleccionant les diferents opcions que se't mostraran per a obtenir una resposta a les teves preguntes. Servei de trucada telefònica directa, així com de cita prèvia telefònica) a través de l'enllaç ADI.

També està disponible la Informació general sobre els elements bàsics de l'impost, la base imposable, els tipus impositius i com es calcula la quota de l'impost. els beneficis fiscals, la liquidació i pagament de l'Impost. Inscripció, obligacions comptables. Repercussió. Nomenament de representant. Les formalitats duaneres i la documentació tècnica. Comptabilitat i llibre registro d'existències. Model d'autoliquidació. Model de sol·licitud de devolució. Documentació Serveis Web. Guia de subministrament de comptabilitat /Llibre Registre d'existències. Accés a entorn de proves. Ajuda. Accés a la normativa Llei 7/2022.

L’impost, qui estigui subjecte, s'haurà de pagar a partir de l'any 2023 i desprès presentar un llibre registre i/o el corresponent model, així com sol·licitar la inscripció en el registre territorial, si escau.

Aquest es un impost tècnic i que a causa de la seva complexitat en la seva gestío, ja que l'empresa ha de presentar un llibre registre d’existències, la nostra Assessoria no el gestiona.

Com desconeixem si estareu obligats o no,  a continuació es mostra un enllaç perquè pugueu informar-vos i comprovar si heu de pagar aquest impost, si utilitzeu envasos de plàstics no reutilitzables en compres intracomunitàries o importacions de productes que estiguin afectes per aquest nou impost.

 

A la pàgina web de l' Agència Tributària, a Informació i gestions \ Impostos Especials i Mediambientals \ Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Directament a la següent adreça d' internet:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html

 

També us adjuntem uns fitxers pdf descarregats d'aquesta mateixa pàgina web de l’Agència Tributària.

Informació general.
FAQS Preguntes i Respostes Frequents sobre l'Impost.
Presentació Tècnica de l'AEAT soble l'Impost.

 

Per a més informació, restem, com sempre, a la seva disposició.

Departament Fiscal