ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

21/03/2022 (Laboral)
LA REFORMA LABORAL: Contractació a partir de 31 de març 2022
+
16/03/2022 (Laboral)
Recordatori termini de canvi de bases de cotització 2022 – Treballadors Autònoms
+
07/03/2022 (Laboral)
Subvencions a la contractació
+
10/02/2022 (Fiscal)
Documentació tancament societats exercici 2021
+
04/02/2022 (Fiscal)
Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) - 2021
+
20/01/2022 (Fiscal)
IVA Resum Anual 2021 (EXT)
+
04/01/2022 (Laboral)
Model 111 4T 2021
+
03/01/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2021 (EXT)
+
03/01/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2021 (INT)
+
03/01/2022 (Laboral)
LA REFORMA LABORAL: Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre 2021
+
1 2 3 4