ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

30/12/2022 (Laboral)
Model 111 4T 2022
+
01/12/2022 (Fiscal)
Accions per rebaixar la seva liquidació de la Renda del 2022 abans de que finalitzí l'any.
+
30/11/2022 (Laboral)
Circular Laboral - Calendaris Laborals, a compte conveni i altres 2023
+
28/11/2022 (Fiscal)
Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables
+
06/10/2022 (Laboral)
Comprovació de dades Model 145 - 2022
+
03/10/2022 (Laboral)
Model 111 3T 2022
+
30/09/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 3T 2022 (EXT)
+
30/09/2022 (Fiscal)
IVA / IRPF 3T 2022 (INT)
+
30/09/2022 (Fiscal)
Model 115 3T 2022
+
29/09/2022 (Laboral)
PERSONES TREBALLADORES AL SERVEI DE LA LLAR: MILLORA DE CONDICIONS LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL
+
1 2 3 4