Buscador per paraules:

Termini de canvi de bases de cotització - Treballadors autònoms

Setembre 2020

 

TERMINI DE CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ – TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

Us recordem que fins al 30 de setembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 d’ octubre del 2020.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent escollir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, com a exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports aproximats a partir 1-1-2020 amb bases actuals i tipus previst):

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir de l’1-01-2019 -

30,6 %

288,98

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més          a 1-1-2019, (excepcions)

30,6 %

311.66

1.214,10  (autònoms amb més de                         10 treballadors o autònoms societaris)

30,6 %

371,51

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir de l’ 1-1-2019, llevat d’excepcions

 

30,6 %

635.80

4.070,10

- màxima a partir de l’ 1-1-2019  -

30,6 %

1245,45

* Variació del percentatge del tipus de cotització: 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1.5 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP). El RDL 28/2018 va establir la obligatorietat de la cobertura de contingències professionals i cessament de l’activitat, variant el tipus de cotització aplicable als treballadors autònoms que no havien optat a la cobertura de contingències professionals que era del 29,90 %.  A partir del dia 1/1/2019 s’incrementa el tipus de cotització al 30%.  Pel 2020 el tipus de cotització hauria d’haver estat del 30,3%, no obstant la Seguretat Social no ha aplicat aquest percentatge, deixant-lo al 30%. Pel 2021 el tipus de cotització previst es del 30,6% i pel 2022 del 31%, no obstant, i degut a la situació actual no és segur que s’acabi aplicant aquest percentatge i quedi igualment el 30% del 2019.

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

MOLT IMPORTANT: us informem que els treballadors autònoms que actualment tenen 46 anys i tinguin intenció d’incrementar la base de cotització més enllà de la màxima de majors 47, ( es a dir, pagar més de 635,80 € al mes) que es posin en contacte amb nosaltres per mirar els terminis de sol·licitud, ja que cada any sortia als Pressupostos Generals de l’ Estat un termini extraordinari pels que tenien 47 anys al gener que els donava aquesta opció de triar una base superior fins al mes de juny, però degut a la situació actual, pot ser que no s’arribi a acord per aprovar els pressupostos i per tant no hi hagi aquest període extraordinari. 

Els treballadors autònoms que teniu sol·licitada una base superior a la mínima, teniu fins a data 30/9/2020 per posar o treure la revalorització automàtica (és a dir, que se us incrementi o no aquesta base amb el mateix percentatge en que s’incrementa la base màxima de cotització, compte que algun any s’ha incrementat fins a un 7%).

Si esteu interessats en modificar-la o si teniu interès en fer estudis sobre la vostra vida laboral, impacte del canvi de bases en les prestacions, especialment en la jubilació, etc, poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES