Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Novetats legislatives febrer del 2020 (RD 231/2020 de 4 de febrer)

                                                                                                                              Febrer 2020

 

NOVETATS LEGISLATIVES FEBRER DEL 2020 (RD 231/2020 DE 4 DE FEBRER).

 

IMPORTANT INCREMENT DEL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL (RD1462/2018)

El Reial Decret 231/2020 de 4 de febrer, publicat al BOE el dia 5 de febrer del 2020, fixa la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2020, en 31,66 €/dia o 950,00 €/mes (14 pagues ), i 13.300 € en còmput anual que suposa un increment del 5,56% respecte el de  l’any anterior.

Els sous que estiguin per sota del SMI s’hauran d’actualitzar amb el nou import, havent de quedar com a mínim un sou anual brut de 13.300 euros pels treballadors a jornada complerta.

Al mes de gener ja vam revisar la situació de tots els treballadors que estaven per sota d’aquest salari brut anual ja que ja s’havia signat l’acord, i es va aplicar l’increment als treballadors que estaven per sota d’aquests imports.

 

En el sistema especial per a treballadors de la llar:

L’ increment del SMI ha afectat al salari de les treballadors/res de la llar, ja que es pren el SMI com a referència per determinar tant el sou mensual com el sou per hores, que serà com a mínim de 7,43 € per hora efectivament treballada.

En aquest règim especial haurem d’esperar a que surti l’ordre de cotització per actualitzar la informació sobre els salaris que consten a la seguretat social per tal de que s’apliqui el tram de bases de cotització corresponent

 

Sistema Especial Agrari

Pel que fa als treballadors agraris eventuals que van per jornades, el salari mínim hora també serà de 7,43€/bruts amb vacances a banda.

 

Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Laboral