Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/paresiaubia.com/httpdocs/core/resources/brorwser-support.php on line 67
Model 111 1T 2020
Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Model 111 1T 2020

                                                                                                                                 Abril 2020

Segons l'Agència Tributària, a data d'avui, NO s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen en el Reial decret que declara l'estat d'alarma, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

  << Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  (BOE, 18-marzo-2020) >>

Necessitem que ens informeu si durant el tercer trimestre heu rebut factures de professionals per poder confeccionar el Model 111 del 1T Trimestre del 2020.  Si és així necessitem que ens les feu arribar abans del dia 10 d’abril:

•  import de la base,

• import de la retenció 

•  dades del perceptor ( nif i adreça)

Hem penjat a la nostra web la plantilla de professionals. La trobareu a l'apartat de circulars, a Laboral, en la secció de formularis, per tal de que la descarregueu i la complimenteu:

Us recordem que per les societats el termini per presentar i domiciliar aquest model finalitza el dia 15 d’abril del 2020 a l'estar obligades a fer la presentació per via telemàtica – càrrec dia 20-.

Si en aquesta data encara no disposeu de les dades dels professionals, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de què demaneu l’NRC al banc per poder-ho presentar i pagar fins el dia 20 d’abril 2020.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail:

Oficina Valls:  smartinez@paresiaubia.com

Oficina Salou i Vila-Seca: laboral@rafolsassessors.com

Si no podeu enviar-la via e-mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

Ajornaments i Fraccionaments.

Segons << Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo (BOE, 12-marzo-2020) por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. (BOE, 12-marzo-2020) >>

Us recordem, que hi ha la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, com a mesures extraordinàries, en les següents condicions:

• El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos.

No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

• Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos inclusivament.

• Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

D'aquesta forma, des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos dies inclusivament, les petites empreses i treballadors per compte propi que així ho desitgin podran ajornar el pagament de fins a 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres mesos de manca d'interessos

 

Departament laboral

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES