Buscador per paraules:

Recordatori termini de canvi de bases de cotització - Treballadors Autònoms

Desembre 2020

 

TERMINI DE CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ – TREBALLADORS AUTÒNOMS

Con ja vam informar a la circular del mes de setembre, us recordem que fins al 31 de desembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 de gener del 2020.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent escollir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, com a exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports de bases del 2020 amb bases actuals i tipus previst a l’espera de la publicació de les bases per l’any 2021)

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima any 2020 -

30,6 %

288,98

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més any 2020, (excepcions)

30,6 %

311.66

1.214,10  (autònoms amb més de 10 treballadors o autònoms societaris)

30,6 %

371,51

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, any 2020, llevat d’excepcions

 

30,6 %

635.80

4.070,10

màxima 2020  -

30,6 %

1245,45

* Variació del percentatge del tipus de cotització: 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1.5 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP). El RDL 28/2018 va establir la obligatorietat de la cobertura de contingències professionals i cessament de l’activitat, variant el tipus de cotització aplicable als treballadors autònoms que no havien optat a la cobertura de contingències professionals que era del 29,90 %.  A partir del dia 1/1/2019 s’incrementa el tipus de cotització al 30%.  Pel 2020 el tipus de cotització hauria d’haver estat del 30,3%, no obstant la Seguretat Social no ha aplicat aquest percentatge, fins el mes d'octubre, i ara està regularitzant-ho carregant diferències des de gener. Pel 2021 el tipus de cotització previst és del 30,60% i pel 2022 del 31%.

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

MOLT IMPORTANT: us informem que els treballadors autònoms que actualment tenen 46 anys i tinguin intenció d’incrementar la base de cotització més enllà de la màxima de majors 47, ( es a dir, pagar més de 635,80 € al mes) que es posin en contacte amb nosaltres per mirar els terminis de sol·licitud, ja que cada any sortia als Pressupostos Generals de l’ Estat un termini extraordinari pels que tenien 47 anys al gener que els donava aquesta opció de triar una base superior fins al mes de juny, al no estar publicats, pot ser que no hi hagi aquest període extraordinari. 

Si esteu interessats en modificar-la o si teniu interès en fer estudis sobre la vostra vida laboral, impacte del canvi de bases en les prestacions, especialment en la jubilació, etc, poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral el mes aviat possible

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES