Buscador per paraules:

Calendaris laborals, a compte conveni i altres 2021

Novembre 2020

 

Festes anuals de Catalunya pel 2021

 

     1 de gener (Cap d’any)                             11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

     6 de gener ( Reis)                                     12 d’octubre (Festa nacional d’ Espanya)

     2 d’abril (Divendres Sant)                           1 de novembre (Tots Sants) 

     5 d’abril (Dilluns de Pasqua)                       6 de desembre (dia de la Constitució)

     1 de maig (Festa del Treball)                      8 de desembre ( Immaculada Concepció)

   24 de juny (Sant Joan)                               25 de desembre (Nadal)

 

Aquestes dotze festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

A banda d’aquestes festes n’hi ha dues de locals per cada municipi, a Valls seran el dimarts 2 de febrer, i el divendres 25 de juny, a Salou seran el divendres 5 de febrer i el dissabte 30 d’octubre, i a Vila-seca el dissabte 16 de gener i el dimarts 3 d’agost.

El fet que algun festiu caigui en dissabte que per molts és no laborable, sempre provoca dubtes i consultes. No és que s’hagi de recuperar, però aquest fet fa que el número d’hores de treball sigui més alt i per això caldrà estar atents al nombre d’hores anuals que es treballen en relació a les hores establertes pels diferents convenis col·lectius, que de ben segur en molts casos obligarà a fer dies extres de festa per compensar aquestes hores treballades de més. Això és el que anomenen dies de festa per diferència horària. Aquests dies els hauríem de diferenciar de les vacances, perquè mentre que les vacances cada any són els mateixos dies, normalment 30 de naturals o 22 de laborables, els dies de diferència horària variaran cada any segons la configuració del calendari i les festes i per això no ha de ser un dret consolidat. Aquests dies, en tot cas també cal tenir-los en compte alhora de fer liquidacions. En els quadres horaris, dels que parlem a continuació, veureu que també fem referència a aquest diferencial d’hores. Per altra banda respecte al debat generat sobre passar els festius que provoquen ponts a principis o finals de setmana, de moment enguany tampoc hi ha res regulat.

Horari assessories any 2021

L’horari d’atenció al públic per l’any 2021 de Parés i Aubia & Ràfols, a les totes les nostres oficines serà els matins de 8:30 a 13:30. A les tardes les oficines romandran tancades al públic atenent-se consultes telefòniques i correus electrònics de 15:00 a 17:00. L’horari d’estiu (durant el qual no hi haurà servei a la tarda) anirà enguany del 26 de juliol al 12 de setembre ambdós inclosos.

Totes les oficines estaran tancades les tardes del 5 de gener(vigília de Reis), 1 d’abril ( Dijous Sant) i el 24 i 31 de desembre.

Les oficines de Valls romandran tancades la setmana del 10 al 16 d’agost i el dimarts dia 7 de desembre totes les oficines.

Aquestes dates i els períodes i dies límit de pagament dels impostos fiscals estan reflectits al calendari que us farem arribar durant el mes de desembre i a la  nostra pàgina web. Si no us arriba, demaneu-lo a recepció de les assessories.

Quadres horaris

Ja hem començat a preparar els quadres horaris per l’any 2021, per la qual cosa preguem que si teniu previst algun canvi d’horari respecte a aquest any ens ho feu saber el més aviat possible. Els trobareu al portal web a partir de la segona setmana de desembre al mòdul laboral. Com cada any us adjuntarem un quadre d’Excel amb el càlcul de les hores per tal de què tingueu més informació, i posar-ho en relació a les hores de conveni, i podeu manipular les dates de vacances, horari, etc.

El motiu de donar-los com més aviat millor és que ens els pugueu tornar si cal fer qualsevol modificació, càlcul, revisió o adaptació a l’horari que realment s’està realitzant, incloure variants d’alguna secció, per reflexar-hi la forma de compensació de la diferència horària envers el conveni, fixar períodes de vacances o normes d’empresa sobre aquestes, resoldre dubtes abans d’entregar-los o qualsevol altra circumstància que sempre serà més aclaridora que des de començament d’any quedi reflexada al calendari, i lògicament hem d’aconsellar que es comuniqui i signi pels treballadors o els seus representants.

Registre Horari

Com ja us hem anat informant, es obligatori portar el registre de la jornada. En aquest sentit us informem que en les visites de la Inspecció de Treball, ja demanen aquests registres.

L’obligatorietat del registre permet a la Inspecció, comprovar la realització i pagament d’hores extres, treball nocturn, compliment de descansos setmanals, treball en festius, etc, per la qual cosa us recomanem que si és el vostre cas, i teniu algun dubte, us poseu en contacte amb nosaltres per tal de buscar solucions preventives.

Establiment de sous anuals i a compte de conveni

Els convenis s’acostumen a negociar per a 2 o 3 anys de vigència i ja estableixen els increments per tots aquests anys, i a finals de cada d’any estableixen una regularització d’acord amb l’IPC real o altres índex de naturalesa similar. Per això, tan aviat com es coneix l’IPC de l’any anterior, (això acostuma a ser sobre el 15 de gener), en els convenis que es pot, adaptem els salaris del nou any al que diu el conveni i intentem que els fulls de salaris de gener ja surtin amb l’increment que correspongui, ja bé sigui confeccionant taules salarials o recomanant un a compte del conveni i parlem amb les empreses afectades

A partir d’aquí cada empresa decideix què fer. La veritat és que hi ha diverses possibilitats i cal analitzar conveni per conveni, empresa per empresa i gairebé treballador per treballador. El nostre Departament Laboral està preparat per atendre aquest tipus de consultes, per la qual cosa intentarem anar-vos avançant informació perquè aquests temes quedin clars. Es important de cara el pressupost que les empreses puguin conèixer amb antelació els sous anuals i els costos corresponents amb la qual cosa us recomanem que busqueu un moment per tractar aquest tema i fer un cop d’ull als sous i nòmines. Demaneu-nos hora per fer-ho i marcar les pautes a seguir durant l’any 2021.

L’IPC avançat de l’octubre del 2020 es situa entorn el -0,9%. S’haurà de veure com acaba l’any.

Responsabilitat civil, patronal i assegurança obligatòria de conveni

Us recordem la necessitat i obligació de tenir aquestes assegurances a l’empresa, en ordre i actualitzades en cada moment. La de conveni és obligatòria, mentre que la de Responsabilitat Civil que inclogui la patronal si teniu treballadors, és aconsellable, i cal revisar-ne imports, capitals, franquícies i condicions, en qualsevol tipus d’activitat. Podeu demanar-nos qualsevol consulta i pressupost sobre aquestes matèries posant-vos en contacte amb el nostre departament d’assegurances.

Protocol d’ assetjament

Us recordem l’obligació de totes les empreses de tenir un protocol per a la prevenció de l’assetjament confeccionat i implantat a l’empresa. El fet de no tenir-lo implantat pot comportar conseqüències administratives (sanció de la Inspecció de Treball), civils (pagament d’indemnitzacions), laborals o fins i tot penals. La Inspecció de Treball ja ha començat a fer control sobre el compliment d’aquesta obligació.

Plans d’igualtat de les empreses

Com ja us vam indicar a la circular de novetats legislatives del mes de març del 2019, s’amplia l’obligació de confeccionar un pla d’igualtat en empreses de més de 50 treballadors amb els terminis següents:

 • Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores comptaran amb un període d’un any des de la publicació del RD-llei 6/2019 (07-03-2019) per a l’aprovació dels plans d’igualtat. (març 2020)
 • Les empreses de més de 100 i fins 150 persones treballadores disposaran de 2 anys. (març 2021)
 • Les empreses de 50 a 100 persones  disposaran de tres anys. (març 2022)

Igualtat de remuneració per raó de sexe

L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa i/o indirectament, i qualsevol que sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions. Aquesta obligació ja existia i ja es controlava.

L’empresari està obligat a portar un registre salarial de la seva empresa amb els  valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla,  desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

Aquesta obligació ja es recollia a l’ Estatut dels Treballadors. A l’octubre va sortir publicat el RD 902/2020 del 13 d’octubre que entrarà en vigor a l’abril del 2021, i que en desenvolupa el contingut mínim.

En referència a aquests tres últims apartats (protocols d’assetjament, plans d’igualtat i registre retributiu), podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral per demanar-nos més informació, participar en les accions formatives que anirem realitzant o per fer-ne la implantació a la vostra empresa.

Prevenció de Riscos Laborals

Us recordem l'obligació de tenir contractat el servei de Prevenció de Riscos Laborals quan com a mínim hi ha un assalariat contractat per compte d'altri, per la qual cosa si no teniu contractat cap servei o l’empresa on teniu contractat aquest servei no s'ajusta a les vostres necessitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us demanarem pressupostos.

Recordar-vos també l’obligatorietat de prendre les mesures de formació i reconeixements mèdics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Una de les campanyes que està en marxa per part de la Inspecció de Treball és la de revisió de protocols COVID-19 que s’han de tenir implantat.

A la nota de servei del 30 d’octubre ja us vam informar sobre els protocols d’actuació a les nostres empreses en relació al Covid. Us recordem:

 • Rebem moltes consultes sobre els protocols d’atenció a les situacions de Covid que es presenten a les empreses: què fer si hi ha hagut contactes, positius de familiars, positius directes, què fer amb els altres treballadors...
 • Totes els empreses hem de tenir clars els protocols d’actuació, en aquest cas sanitària, i amb la seva afectació laboral. Així com les mesures de prevenció i higiene en centres de treball, que en aquesta darrera resolució de 30/10/2020 es reiteren i puntualitzen en especial pel que fa al teletreball (podeu consultar circular al respecte a la nostra web)
 • Els serveis de prevenció donen informació i formació en aquesta matèria a les empreses sobre com procedir en cada cas, no oblidem que tenim l’obligació de garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors
 • Com sempre us diem tenim contacte amb diferents serveis de prevenció i estret amb "PREVINTEGRAL GROUP", el qual se’ns ha ofert per ajudar, orientar i assessorar a les empreses que ho necessitin, a les que no comptin amb la informació suficient o que necessitin una segona opinió, perquè de  forma gratuïta puguin rebre informació a l’ hora d’ adoptar les mesures pertinents de prevenció del coronavirus i garantir un entorn laboral segur i així evitar el contagi.
 • En aquest sentit ens comenten que seria convenient fer-nos aquest mini qüestionari per saber si tenim la formació i informació suficient:
 • Teniu correctament implantades les mesures preventives del Covid-19?
 • Heu realitzat el Pla de Contingència obligatori que estableix la llei?
 • Necessiteu realitzar proves per a detectar la Covid-19 als treballadors i així evitar la propagació de contagis dins l’empresa?
 • Els vostres treballadors han fet la formació en la prevenció de la Covid-19?
 • Sabem quin és el procediment quan un treballador té símptomes de la Covid-19?
 • Sabem quin és el procediment quan un contacte directe d’un treballador nostre té símptomes de la Covid-19 o ha estat diagnosticat com a positiu ?

Si no teniu resoltes aquestes preguntes o d’altres similars, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral i demanar informació sobre aquest servei de Previntegral.

Formació empreses del sector del Metall

Com ja vam anar informant en diferents xerrades i circulars el mes de juny del 2020 vencia el termini per haver realitzat la formació obligatòria d’empreses del metall en prevenció de riscos laborals.

Aquest termini es va ampliar fins al 1/10/2021, per tant en aquesta data totes les persones treballadores del sector del metall, tant les que treballen en àrees de producció i/o manteniment com en oficines, hauran de tenir feta la formació obligatòria pel seu lloc de treball.

Us recomanem que us poseu en contacte amb el vostre servei de prevenció per tal de comprovar que totes les persones treballadores de la vostra empesa tenen que correspongui.

 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol ampliació aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES