Buscador per paraules:

IVA / IRPF 3T 2020 (EXT)

Per poder confeccionar la declaració de IVA (Model 303) i pagament a compte de l’IRPF (Model 130), del trimestre corresponent, necessitem que ens envieu per correu electrònic, la següent informació abans del dia 09 d'octubre del 2020:

 

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA Repercutit).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA Suportat).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Estimació Directe Simplificada (EDS):

Pagament Fraccionat (a compte de l'IRPF) :

Empresaris que van per Estimació Directe: el 20% de la diferència entre ingressos i despeses deduïbles del trimestre. Per aquest motiu, cal que les dades estiguin al màxim detallades:

 • Volum de vendes o ingressos del trimestre
 • Detall de compres i despeses del trimestre

Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA REPERCUTIT).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA SUPORTAT).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Lloguers:

 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :
 • Factures / Rebuts emesos de lloguer (corresponents al trimestre)
 • Factures de despeses rebudes, relacionades amb el lloguer, com poden ser reparació, conservació, administració...., per tal de poder deduir l’iva suportat d’aquestes despeses.

 

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 d'octubre del 2020.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancaria, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 d'octubre del 2020.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail:  erequena@paresiaubia.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

Com us vam comunicar a principis de setembre, en nota de servei, valorem positivament i agraïm que la major part dels clients hagueu seguit la relació amb l’assessoria i els nostres professionals per mitjans no presencials, ja que això ens està donant més seguretat sanitària a tots.

 • Continuem amb el  sistema d’atenció al públic dual:

  • els matins, de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 (8:30h a 13:30h), presencial amb necessitat de concertació de visites, a les oficines de Valls i Salou, Vila-seca seguirà tancat, i també telemàtic i telefònic durant aquest horari

  • a les tardes, de dilluns a dijous de 3 a 5 de la tarda, atenció de tots els departaments de forma només telemàtica i telefònica.

 • Recordem que, per seguretat sanitària dels propis treballadors i clients, també per l’efectivitat i productivitat, la forma de portar a terme el servei serà amb aquests requisits: 

 • atenció al taulell, entrega i recepció de documentació, s’atendrà a una única persona a la vegada, els altres s’hauran d’esperar respectant les línies d’espera o al carrer

 • caldrà que es porti mascareta i que es renti les mans amb el gel que trobarà a l’oficina

 • caldrà respectar en tot cas les distàncies de seguretat de 2 metres

 • es realitzarà el servei amb el mínim de temps imprescindible evitant dilatacions

 • la utilització dels serveis WC, queden restringits als personal de l’oficina

 • si es vol sol·licitar cita prèvia amb assessors / professionals, caldrà en tot cas demanar cita prèvia, preferiblement per e-mail al propi professional o bé telefònicament

 • si és possible es realitzaran les reunions de forma telefònica o telemàtica de forma preferent, sinó presencialment, sempre però amb dia i hora prèvia assignada

Aquests requisits són pel compliment de les mesures de seguretat sanitària i alhora per mantenir un servei d’atenció professional i personalitzat.

 

 

Gràcies,

Departament Fiscal