Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/paresiaubia.com/httpdocs/core/resources/brorwser-support.php on line 67
IVA / IRPF 1T 2020
Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

IVA / IRPF 1T 2020

Segons l'Agència Tributària, a data d'avui, NO s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen en el Reial decret que declara l'estat d'alarma, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

 << Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  (BOE, 18-marzo-2020) >>

 

Per poder confeccionar la comptabilitat i registre, del trimestre corresponent, necessitem que ens feu arribar per correu electrònic, tota la documentació necessària abans del dia 10 d'abril del 2020:

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Extractes i justificants de cobraments i pagaments per caixa i per bancs.
 • Etc.

Estimació Directe Simplificada (EDS):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Etc.

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 d'abril del 2020.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancària, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 d'abril del 2020.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail: 

VALLS  :          erequena@paresiaubia.com       
SALOU :          maribel@rafolsassessors.com     
VILA-SECA :   yolanda@rafolsassessors.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

 

Ajornaments i Fraccionaments.

Segons Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo (BOE, 12-marzo-2020) por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. (BOE, 12-marzo-2020) >>

Us recordem, que hi ha la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, com a mesures extraordinàries, en les següents condicions:

 • El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
 • Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos inclusivament.
 • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

D'aquesta forma, des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos dies inclusivament, les petites empreses i treballadors per compte propi que així ho desitgin podran ajornar el pagament de fins a 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres mesos de manca d'interessos

 

Gràcies,

Departament Fiscal