Buscador per paraules:

IVA / IRPF 2T 2020 (EXT)

Per poder confeccionar la declaració de IVA (Model 303) i pagament a compte de l’IRPF (Model 130), del trimestre corresponent, necessitem que ens envieu per correu electrònic, la següent informació abans del dia 10 de juliol del 2020:

 

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA Repercutit).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA Suportat).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Estimació Directe Simplificada (EDS):

Pagament Fraccionat (a compte de l'IRPF) :

Empresaris que van per Estimació Directe: el 20% de la diferència entre ingressos i despeses deduïbles del trimestre. Per aquest motiu, cal que les dades estiguin al màxim detallades:

 • Volum de vendes o ingressos del trimestre
 • Detall de compres i despeses del trimestre

Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA REPERCUTIT).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA SUPORTAT).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Lloguers:

 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :
 • Factures / Rebuts emesos de lloguer (corresponents al trimestre)
 • Factures de despeses rebudes, relacionades amb el lloguer, com poden ser reparació, conservació, administració...., per tal de poder deduir l’iva suportat d’aquestes despeses.

 

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 de juliol del 2020.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancaria, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 de juliol del 2020.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail:  erequena@paresiaubia.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

 • Programació obertura d’oficines.-
  • Com dèiem el mes passat, des de mig març hem tingut un gran volum de feina i no obstant creiem que ho hem afrontat amb un bon nivell de servei i resolubilitat i proximitat amb el client malgrat les circumstàncies de distanciament imposades,  cosa que volem posar en valor.

  • La tecnologia i el teletreball ens han permès donar una resposta eficaç i àgil, i poder assolir un alt nivell de productivitat que era imprescindible i al que hem de donar continuïtat. Aquest sistema de treball que pot tenir alguns inconvenients que hem de reduir, també té avantatges dels que no hem de prescindir, com ara la concentració, menys interrupcions, comptar amb bones eines de comunicació, les videoconferències, la flexibilitat i connectivitat dels telèfons amb la centraleta al núvol, el whats d’empresa ...

  • La intenció es combinar tots aquests elements, amb l’obertura progressiva de les oficines, cosa que farem a partir de la setmana vinent, 6/7/2020, a Valls i Salou. De moment amb un servei  d’atenció al públic, als matins de 9 a 2/4 de 2  i amb la necessitat de concertació prèvia de visites, per seguretat sanitària i dels propis treballadors i clients, i també per l’efectivitat i productivitat de la que parlàvem. D’aquesta forma molts dels professionals seguiran teletreballant, i en tot cas quan calgui es concertaran les reunions presencials que convingui, a l’assessoria o a casa del client. La forma de portar a terme el servei en aquestes properes setmanes serà amb aquests requisits: 

   • Per atenció al taulell, entrega i recepció de documentació, s’atendrà a una única persona a la vegada, els altres s’hauran d’esperar respectant les línies d’espera o al carrer

   • Caldrà que es porti mascareta i que es renti les mans amb el gel que trobarà a l’oficina

   • Caldrà respectar en tot cas les distàncies de seguretat de 2 metres

   • Es realitzarà el servei amb el mínim de temps imprescindible evitant dilatacions

   • Si es vol sol·licitar cita prèvia amb assessors / professionals, caldrà en tot cas demanar cita prèvia, preferiblement per e-mail al propi professional o bé telefònicament

   • Si és possible es realitzaran les reunions de forma telefònica o telemàtica de forma preferent, sinó presencialment, sempre però amb dia i hora prèvia assignada

Aquests requisits són pel compliment de les mesures de seguretat sanitària i alhora per mantenir un servei d’atenció professional i personalitzat. Gràcies per entendre-ho.

 

Gràcies,

Departament Fiscal