ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

11/06/2019 (Laboral)
Base de cotització dels treballadors autònoms
+
10/06/2019 (Laboral)
Urgent - Avís pagament quotes autònoms
+
06/06/2019 (Assegurances)
Previsora General torna els seus excedents en forma de noves garanties i prestacions.
+
22/05/2019 (Ajuts i Subvencions)
Circular informativa de tràmits en casos de defunció
+
17/05/2019 (Laboral)
Mes informació sobre el registre de jornada laboral
+
15/05/2019 (Laboral)
Sistema d'incentius - Bonus
+
26/04/2019 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts al comerç, artesania i moda 2019
+
16/04/2019 (Laboral)
Registre de jornada laboral - obligatorietat a partir del 12/05/2019
+
04/04/2019 (Laboral)
Nota informativa rectificació terminis presentació Model 111 1T 2019
+
03/04/2019 (Fiscal)
IVA / IRPF 1T 2019
+
1 2 3 4 5 6