Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Nota informativa rectificació terminis presentació Model 111 1T 2019

Nota informativa rectificació terminis de presentació Model 111 1T 2019

Benvolguts Sr/a:

Els hi comuniquem que en data 28 de març del 2019 s’ha publicat al BOE establint en << Disposició addicional primera. Domiciliació d'autoliquidacions amb venciment a l'abril de 2019 >>:

Als efectes que preveu l'apartat 2 de l’article 3 de l'Ordre EHA / 1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableix el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el termini de presentació de les autoliquidacions finalitzi el 22 o 23 d'abril de 2019 per ser inhàbil el dia 20 i s'estendrà fins al dia 16 d'abril de 2019 quan la forma de pagament triada sigui la domiciliació.

Per tant, recordem que per les societats el termini per presentar i domiciliar aquest model finalitzarà el dia 16 d’abril del 2019 a l'estar obligades a fer la presentació per via telemàtica. Si en aquesta data encara no disposeu de les dades dels professionals, s’haurà de demanar NRC al banc per poder presentar-ho i pagar fins el dia 23 d’abril del 2019, donat que a Catalunya el 22 és dia festiu.

 

Davant qualsevol dubte o aclariment contacteu:

Oficina Valls

Email:  smartinez@paresiaubia.com

            cisern@paresiaubia.com   

Fax:     977612409

Oficina Salou i Vila-Seca

Email:  laboral@rafolsassessors.com

 

Departament laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES