Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Base de cotització dels treballadors autònoms

Juny 2019

 

Us recordem que fins al 30 de juny, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 de JULIOL del 2019.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent elegir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019)

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir del 01-01-2019 -

30 %

283,32

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2019, (excepcions)

30 %

305,55

1.214,10  (autònoms amb mes de 10 treballadors o autònoms societaris)

30 %

364,23

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

a partir 01-01-2019, llevat d’excepcions

 

30 %

623,34

4.070,10

- màxima a partir del 01-01-2019  -

30 %

1.221,03

* 30 % = 28,30  % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)

 

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2019, tenien 47 anys d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.

Si esteu interessats en modificar-la, preguem que us poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral fer el tràmit oportú amb la màxima antelació possible.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES