Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Vaga general – 8 de març del 2019

Degut a la vaga general convocada pel divendres 8 de març del 2019, us volem fer algunes consideracions al respecte per tal de saber, legalment, quin és el funcionament en cas de què els treballadors facin vaga, com afecta a la nòmina, seguretat social i les comunicacions que cal fer. I per altra banda també fer-vos alguns comentaris pràctics al respecte de diferents circumstàncies que es poden donar:

1 – Si el treballador exerceix el seu dret a Vaga

La vaga està regulada legalment i cal respectar el dret dels treballadors a fer vaga i  també el de treballar.

La vaga té els següents efectes: cal comunicar a la seguretat social els treballadors que la segueixen i es fa un moviment d’alta i baixa, quedant aquest dia el contracte suspès. Per tant aquest dia no es cobra ni es cotitza a la seguretat social i ho hem de saber el més aviat possible per fer l’oportuna comunicació a la seguretat social.

La particularitat de la vaga del dia 8 de març és que alguns sindicats han convocat aturades de 2 hores per torn i d’ altres vaga general de 24 hores. En cas de què algun treballador nomes s’adhereixi a les aturades de dues hores tindrà repercussions en el sou segons les hores de vaga que realitzi.

L’empresa, amb l’acord del treballador, pot optar per descomptar el dia de sou i no comunicar-ho a la seguretat social o fins i tot no descomptar ni de cotització ni de sou i acordar algun altre tipus de compensació amb el treballador.

2 - Si l’empresa decideix tancar:

En cas de què l’empresa decideixi tancar per iniciativa pròpia, sortim del concepte de vaga, ja que no és una decisió del treballador, i es pot instrumentalitzar de diferents maneres:

-       Permís retribuït, es a dir, no tindria cap efecte ni sobre el sou ni sobre la cotització del treballador.

-       Per ACORD entre treballadors i empresa es pot pactar tancar i compensar les hores en un altre moment o en un dia festiu.

o   En aquest cas, si el pacte es produeix amb el comitè d’empresa afecta a tots els treballadors.

o   En cas de que no existeixi comitè d’empresa s’ha de pactar amb la totalitat dels treballadors, i en el cas de què hi hagi un treballador que no estigui d’acord en recuperar el dia de la vaga, podrà negar-s’hi i no compensar-lo.

 

A Parés i Aubia i a Ràfols Assessors, tindrem les oficines obertes amb serveis mínims i respectarem les opcions que escullin els nostres treballadors.

Com sempre, per a qualsevol urgència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, deixant missatge  al contestador o als següents correus:  

 

Oficina de Valls: info@paresiaubia.com

Oficina de Salou: laboral@rafolsassessors.com

 

Departament Laboral

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES