Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Vaga general – 21 de febrer del 2019

Degut a la vaga general convocada pel dijous 21 de febrer del 2019, us volem fer algunes consideracions al respecte per tal de saber, legalment, quin és el funcionament en cas de què els treballadors facin vaga, com afecta a la nòmina, seguretat social i les comunicacions que cal fer. I per altra banda també fer-vos alguns comentaris pràctics al respecte de diferents circumstàncies que es poden donar:

1 – Si el treballador exerceix el seu dret a Vaga

La vaga està regulada legalment i cal respectar el dret dels treballadors a fer vaga i  també el de treballar.

La vaga té els següents efectes: cal comunicar a la seguretat social els treballadors que la segueixen i es fa un moviment d’alta i baixa, quedant aquest dia el contracte suspès. Per tant aquest dia no es cobra ni es cotitza a la seguretat social i ho hem de saber el més aviat possible per fer l’oportuna comunicació a la seguretat social.

L’empresa, amb l’acord del treballador, pot optar per descomptar el dia de sou i no comunicar-ho a la seguretat social o fins i tot no descomptar ni de cotització ni de sou i acordar algun altre tipus de compensació amb el treballador.

2 - Si l’empresa decideix tancar:

En cas de què l’empresa decideixi tancar per iniciativa pròpia, també sortim del concepte de vaga, ja que no és una decisió del treballador, i es pot instrumentalitzar de diferents maneres:

  • Permís retribuït, es a dir, no tindria cap efecte ni sobre el sou ni sobre la cotització del treballador.
  • Per ACORD entre treballadors i empresa es pot pactar tancar i compensar les hores en un altre moment o en un dia festiu.
    • En aquest cas, si el pacte es produeix amb el comitè d’empresa afecta a tots els treballadors.
    • En cas de que no hi existeixi comitè d’empresa s’ha de pactar amb la totalitat dels treballadors, i en el cas de què hi hagi un treballador que no estigui d’acord en recuperar el dia de la vaga, podrà negar-s’hi i no compensar-lo.

A Parés i Aubia i a Ràfols Assessors, tindrem les oficines obertes amb serveis mínims i respectarem les opcions que escullin els nostres treballadors.

Com sempre, per a qualsevol urgència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, deixant missatge  al contestador o als següents correus:  

Oficina de Valls: info@paresiaubia.com

Oficina de Salou: laboral@rafolsassessors.com

Podeu consultar l' ordre dels serveis mínims a l'apartat FORMULARIS/DOCUMENTS

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES