Buscador per paraules:

REFORMA DEL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Aquest estiu s’ha publicat dos Reials decrets, en concret el  Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i posteriorment, el Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, que modifiquen tal i com ja havíem anunciat en diverses circulars, el sistema de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

El principal canvi, és que amb l’entrada en vigor el dia 1/1/2023 d’aquestes normes, ja no es permetrà escollir les bases de cotització, sinó que aquestes aniran en funció dels rendiments nets.

ÍNDEX:

  1. Nou Règim d'Autònoms
  2. Manteniment de la base de cotització a partir de gener de 2023 - OPCIÓ BASES SUPERIORS A LA MINIMA I BASES MAXIMES DE LA LLEI ACTUAL- COMPTE!  termini per sol·licitar-ho fins a 30/9/2022
  3. Tarifa plana i altres bonificacions o reduccions de quota
  4. Pluriactivitat
  5. Prestacions
  6. Comentaris finals
  7. Annexe – taula de bases pels anys 2023 al 2025

AVÍS IMPORTANT RESPECTE AL PUNT 2: A partir de l’1/1/2023 les bases de cotització es determinaran pel rendiment econòmic de l’empresa. Si es vol pagar el mínim no caldria fer res ja que el rendiment marcarà el tram de cotització. Ara bé, si volem bases més altes i encara no la tenim solicitada, cal demanar-ho ara abans del 30/9 perquè sembla que després no será posible anar per damunt del tram del rendiment. Si aquest és el vostre cas demaneu-nos informació. Si ja teniu una base superior, l’actual redacció de la norma dona a entendre que la respectaran. Hem enviat circular, la teniu a la web i en tot cas seguirem informant. 

Podeu accedir a la circular clicant aqui