ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

05/04/2023 (Fiscal)
S'eleva límit exempt de l'obligació d'aportar garantia, en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, a 50.000 euros.
+
04/04/2023 (Laboral)
Model 111 1T 2023
+
31/03/2023 (Fiscal)
IVA / IRPF 1T 2023 (EXT)
+
31/03/2023 (Fiscal)
IVA / IRPF 1T 2023 (INT)
+
31/03/2023 (Fiscal)
Model 115 1T 2023
+
30/03/2023 (Laboral)
Nou sistema de gestió partes de baixa, confirmació i alta
+
16/02/2023 (Laboral)
Novetats legislatives febrer del 2023. RD 99/2023 de 14 de febrer pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per l'any 2023
+
15/02/2023 (Fiscal)
Documentació tancament societats exercici 2022
+
14/02/2023 (Laboral)
Nota informativa - Certificats de retencions M-190 (2022)
+
01/02/2023 (Fiscal)
Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) - 2022
+
1 2 3 4