ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

26/01/2024 (Laboral)
Avís aplicació salari mínim interprofessional
+
15/01/2024 (Fiscal)
IVA Resum Anual 2023 (EXT)
+
03/01/2024 (Laboral)
Model 111 4T 2023
+
03/01/2024 (Fiscal)
Principals mesures fiscals del RD Llei 8-2023 publicat al BOE el 28-12-2023.
+
02/01/2024 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2023 (EXT)
+
02/01/2024 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2023 (INT)
+
02/01/2024 (Fiscal)
Model 115 4T 2023
+
1 2 3