ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

16/01/2020 (Laboral)
Sous 2020, pensions i novetats autònoms
+
13/01/2020 (Fiscal)
IVA Resum Anual 2019 (EXT)
+
03/01/2020 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2019
+
03/01/2020 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2019 (EXT)
+
03/01/2020 (Laboral)
Model 111 4T 2019
+
03/01/2020 (Fiscal)
Model 115 4T 2019
+
1 2