Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

IVA / IRPF 1T 2021 (INT)

Per confeccionar la comptabilitat i registre, del trimestre corresponent, necessitem que ens feu arribar per correu electrònic, tota la documentació necessària abans del dia 09 d'abril del 2021:

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Extractes i justificants de cobraments i pagaments per caixa i per bancs.
 • Etc.

Estimació Directe Simplificada (EDS):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Etc.

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 d'abril del 2021.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancària, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 d'abril del 2021.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail: 

VALLS  :          erequena@paresiaubia.com       
SALOU :          maribel@rafolsassessors.com     
VILA-SECA :   yolanda@rafolsassessors.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

 

Ajornaments i Fraccionaments.

Us recordem, que hi ha la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, com a mesures extraordinàries, en les següents condicions:

 • El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
 • Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des de 01.04.2021 i fins a 30.04.2021, tots dos inclusivament.
 • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020.

D'aquesta forma, des de 01.04.2021 i fins a 30.04.2021, tots dos dies inclusivament, les petites empreses i treballadors per compte propi que així ho desitgin podran ajornar el pagament de fins a 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres mesos de manca d'interessos

 

Sistema d’atenció al públic

Com us vam comunicar a principis de setembre, en nota de servei, valorem positivament i agraïm que la major part dels clients hagueu seguit la relació amb l’assessoria i els nostres professionals per mitjans no presencials, ja que això ens està donant més seguretat sanitària a tots.

 • Continuem amb el  sistema d’atenció al públic dual:

  • els matins, de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 (8:30h a 13:30h), presencial amb necessitat de concertació de visites, a les oficines de Valls i Salou, Vila-seca seguirà tancat, i també telemàtic i telefònic durant aquest horari

  • a les tardes, de dilluns a dijous de 3 a 5 de la tarda, atenció de tots els departaments de forma només telemàtica i telefònica.

 • Recordem que, per seguretat sanitària dels propis treballadors i clients, també per l’efectivitat i productivitat, la forma de portar a terme el servei serà amb aquests requisits: 

 • atenció al taulell, entrega i recepció de documentació, s’atendrà a una única persona a la vegada, els altres s’hauran d’esperar respectant les línies d’espera o al carrer

 • caldrà que es porti mascareta i que es renti les mans amb el gel que trobarà a l’oficina

 • caldrà respectar en tot cas les distàncies de seguretat de 2 metres

 • es realitzarà el servei amb el mínim de temps imprescindible evitant dilatacions

 • la utilització dels serveis WC, queden restringits als personal de l’oficina

 • si es vol sol·licitar cita prèvia amb assessors / professionals, caldrà en tot cas demanar cita prèvia, preferiblement per e-mail al propi professional o bé telefònicament

 • si és possible es realitzaran les reunions de forma telefònica o telemàtica de forma preferent, sinó presencialment, sempre però amb dia i hora prèvia assignada

Aquests requisits són pel compliment de les mesures de seguretat sanitària i alhora per mantenir un servei d’atenció professional i personalitzat.

 

Gràcies,

Departament Fiscal