Buscador per paraules:

Recordatori termini de canvi de bases de cortització - Treballasdors autònoms

Novembre 2021

RECORDATORI TERMINI DE CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ – TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

Com ja vam informar a la circular del mes de setembre, us recordem que fins al 31 de desembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 de gener del 2022.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent escollir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, com a exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports de bases que consten al projecte de Llei dels PGE del 2022 i tipus previst, a l’espera de la publicació de les bases i tipus definitius per l’any 2022)

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

960,60

- mínima any 2022-

30,6 %

293,94

1.035,90

mínima per a treballadors de 48  o més any (excepcions)

30,6 %

316,98

1.234,80  (autònoms amb més de 10 treballadors o autònoms societaris)

30,6 %

377,84

2.113,20

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, llevat d’excepcions

30,6 %

646,63

4.139,40

- màxima 2022  -

30,6 %

1266,65

 

* Variació del percentatge del tipus de cotització: 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1.3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP). El RDL 28/2018 va establir la obligatorietat de la cobertura de contingències professionals i cessament de l’activitat, variant el tipus de cotització aplicable als treballadors autònoms que no havien optat a la cobertura de contingències professionals que era del 29,90 %.  A partir del dia 1/1/2019 s’incrementa el tipus de cotització al 30%.  Pel 2020 el tipus de cotització hauria d’haver estat del 30,3%, no obstant la Seguretat Social no va aplicar aquest percentatge fins el mes d’octubre, i aquest any ho ha regularitzar. Pel 2022 el tipus de cotització previst era del 31% però al projecte de Llei dels PGE segueix 30,6%. Caldrà veure si finalment ho deixen al 30,6% o bé ho incrementen al 31%.

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, serà de 1.234,80€ euros mensuals.

MOLT IMPORTANT: us informem que els treballadors autònoms que actualment tenen 46 anys i tinguin intenció d’incrementar la base de cotització més enllà de la màxima de majors 47, ( és a dir, pagar més de 646,63 € al mes) que es posin en contacte amb nosaltres per mirar els terminis de sol·licitud, ja que cada any sortia als Pressupostos Generals de l’ Estat un termini extraordinari pels que tenien 47 anys al gener que els donava aquesta opció de triar una base superior fins al mes de juny, al no estar publicats, pot ser que no hi hagi aquest període extraordinari. 

Si esteu interessats en modificar-la o si teniu interès en fer estudis sobre la vostra vida laboral, impacte del canvi de bases en les prestacions, especialment en la jubilació, etc, poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral el més aviat possible.

 

PREVISIÓ DE CANVIS EN EL SISTEMA DE COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Com ja us hem anat comentat en els darrers anys, s’està estudiant un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms per tal de què cotitzin pels rendiments nets, o sigui d’alguna forma anar assimilant aquest règim al règim general. Sembla que aquesta mesura la volen fer efectiva a partir de l’any 2022.

S’estan negociant les condicions d’aquest nou sistema de cotització amb els diferents agents socials però de moment encara hi ha moltes incògnites de com afectarà als treballadors d’aquest règim.

La nostra opinió al respecte es que no serà una bona notícia pel col·lectiu, ja que es deixarà de tenir el marge de maniobra que fins ara es tenia en aquest règim per cotitzar més o menys en funció de la decisió individual de cada autònom.

Tant aviat tinguem noticies certes sobre aquest tema us informarem.  

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES