Buscador per paraules:

Reclamació complement de maternitat per als pares

                                                                                                                       Març 2024

RECLAMACIÓ COMPLEMENT DE MATERNITAT PER ALS PARES

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 21 de febrer de 2024, ha admès el dret dels pares pensionistes a reclamar el complement de maternitat en les seves prestacions si van tenir dos fills o més, ja que aquest no prescriu.

Fins ara, la Seguretat Social denegava les peticions del complement de maternitat al·legant que havia prescrit perquè havien passat més de 5 anys des de la data de la pensió, tot i que fins al 2019 no es podia reclamar perquè no existia cap sentència en contrari. Va ser al 12/12/2019, en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va considerar que aquest complement era discriminatori per raó de sexe.

El fet que la Seguretat Social denegués les peticions del complement de maternitat obligava als pensionistes a demandar a la Seguretat Social via judicial, el que provocava que el cobrament del complement de maternitat no es rebés fins molt més tard degut a l’endarreriment del sistema judicial.

Ara bé, des del passat 11/3/2024 l’INSS té instruccions internes de que es deixin de denegar aquestes peticions per prescripció degut a que aquest complement s’ha de considerar part de la pensió, de la mateixa manera que el dret a rebre pensió no prescriu, el complement de maternitat tampoc ho pot fer.

Aquest complement de maternitat el podran reclamar els pares que hagin tingut dos fills o més i que tinguin reconeguda una pensió de jubilació, viudetat o incapacitat permanent entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer del 2021. La pensió de jubilació anticipada voluntària queda exclosa d’aquest complement i per tant, els que cobrin aquest tipus de pensió no ho podran reclamar.

L’import a reclamar serà el que s’establia a l’art. 60 de la LGSS durant el període comprès entre l’1/1/2016 i el 3/2/2021 i que consisteix en un 5% si es van tenir 2 fills, 10% si es van tenir 3 fills i un 15% si es van tenir 4 o més fills sobre l’import de la pensió inicial. Aquest import s’ha de reconèixer amb efectes retroactius, o sigui, des de la data del reconeixement de la pensió. A més, el complement de maternitat que sigui atorgat al pare no afectarà en el complement de maternitat (mares amb pensions reconegudes des de l’1/1/2016 al 3/2/2021)  que pugui estar cobrant la mare pels mateixos fills. En cas que la mare estigui cobrant el complement per la bretxa de gènere (mares amb pensions reconegudes a partir del 3/2/2021) que va entrar en vigor el 4/2/2021, aquest si que es veurà reduït per incompatibilitat entre el complement per maternitat i la bretxa de gènere, o sigui, que de l’import que es pugui reconèixer al pare se li descomptarà l’import que ja està cobrant la mare pel complement de la bretxa de gènere.   

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral