Buscador per paraules:

Avís aplicació salari mínim interprofessional

Gener 2024

AVÍS APLICACIÓ SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Com ja sabeu Govern i sindicats van arribar a un acord per incrementar el salari mínim interprofessional un 5%.

Això suposa que la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2024, serà de 1.134,00 €/mes (14 pagues)i 15.876,00€ en còmput anual.

Tot i que en aquest moment encara no s’ha publicat el corresponent RD i donat el fet que aquest acord estableix l’increment amb efectes del dia 1/1/2024, hem actualitzat els salaris de les persones treballadores que en aquest moment estan per sota d’aquest nou SMI per tal d’evitar que es produeixin diferències salarials i de cotització que impliquin endarreriments i el recàlculs de nòmines en el moment de la seva publicació.

Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació, aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Labora