Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Ajuts a la devolució del gasoil bonificat 2013

El passat 1 d'Abril es va obrir la convocatòria per a sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l'Impost sobre hidrocarburs suportades per agricultors i ramaders per adquisicions de gas-oil.

Per tant, els agricultors i ramaders que durant el període comprès entre l’1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012 hagin tingut dret a la utilització de gas-oil bonificat per a ús agrícola  i que realment s’hagi fet servir com a carburant a l’agricultura i ramaderia, i a més a més o bé hagin estat donats d’alta en el cens d’obligats tributaris d’Hisenda com agricultors o ramaders, o bé en la declaració anual del Impost sobre la Renda de las Persones Físiques del 2011 haguessin declarat rendiments d’activitats agràries i ramaderes, tindran dret a sol·licitar la devolució del combustible consumit.

Per a més informació consulti el nostre departament d'Ajuts i Subvencions.

rcaro@paresiaubia.com

CIRCULARS RELACIONADES

17/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de cooperatives i altres entitats associatives agràries
+
09/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Propera obertura Ajuts Leader 2013
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i redacció de projectes de R+D+I
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts Expansiona't - Programa de Creixement i Diversificació de Mercats
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Programa Estatal Emplea 2014: Ajuts per a la contractació i formació de tècnics per activitats de I+D+I en empreses
+
31/10/2013 (Ajuts i Subvencions)
Nova convocatòria d'ajuts a les actuacions contemplades en el programa estatal d'I+D+I
+
30/09/2013 (Ajuts i Subvencions)
Línia d'Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial
+
20/09/2013 (Ajuts i Subvencions)
Préstecs i+i 2013
+
21/08/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts al Comerç, Artesania i Moda 2013
+
15/07/2013 (Ajuts i Subvencions)
Nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços
+
04/07/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 Elaboració i implantació de Plans d'Igualtat
+
19/06/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajudes Programa Innoempresa 2013
+
04/06/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajudes 2013 foment de sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat Espanyols i en l'Exterior
+
24/05/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporin noves tecnologies
+
21/05/2013 (Ajuts i Subvencions)
Premis Emprèn 2013
+
1 2