Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Ajut a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de 'Click & Collect'

Convocatòria 2019 programa 6 “Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de "Click & Collect"

Termini sol·licituds: comença el dia 08-07-2019 i fins a esgotar pressupost amb límit màxim del dia 31-12-2019

Objectiu:Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

Termini d'execució: s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2019.

Persones beneficiàries:

Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Tipologia d'accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

- L'ús d'aparadors de locals tancats.

- La continuïtat de l'empresa comercial.

- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris

- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”

- Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

Requisits:Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1: En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2: En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Àmbit 3: Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

Quantia: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Despeses subvencionables:

Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys)

Àmbit 3: Les despeses derivades de la instal.lació de sistemes de click & collect: compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent.

Per a més informació, estem com sempre a la seva disposició.

Departament Ajuts i Subvencions.