Parés i Aubia, homologats com assessors dels programes de creixement empresarial d'acció

08/08/2014

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, ACCIÓ, ens acredita com assessors homologats en el marc dels programes d'Ajuts de Creixement Empresarial per tal d'ajudar a les empreses a evolucionar i a diferenciar-se competitivament per la via de la Innovació i la Internacionalització.

Aquests programes comporten un acompanyament personalitzat i expert per part de professionals competents. Parés i Aubia forma part d'aquests professionals i la seva tasca consisteix en :

- Aportar una visió objectiva sobre l'estat de situació de l'empresa en relació a la competència i ajudar a identificar les actuacions claus i oportunitats per millorar els resultats de l'empresa.

- Transferir eines que ajudin a millorar la gestió diària de l'empresa.

- Ajudar a la implementació d'accions de millora i a establir la metodologia per tal de que l'empresa pugui realitzar actuacions de forma habitual.

Els àmbits d'actuació en els quals estem acreditats son els següents:

- Estratègia

- Organització i RRHH

- Operacions i Logística

- Legal

- Internacionalització

- Finances i Control de Gestió

- Màrqueting i vendes

ACCIONS FORMATIVES

CIRCULARS RELACIONADES