Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Reforma Fiscal 2015

El passat 23 de juny de 2013 es van publicar els avantprojectes de llei de la reforma tributària i modificaran l’IRPF, l’impost de societats, l’impost sobre la renda de no residents, els impostos especials, l’IVA i la Llei General Tributària.

En tot cas cal recordar que es tracta d’una reforma fiscal que es produirà en dues fases. Una primera que s’aplicarà a partir de l’1 de gener del 2015 i la segona a partir de l’1 de gener del 2016.

Si vol conèixer més informació consulti a l'arxiu adjunt.