Ajuts i Subvencions

Us oferim informació puntual sobre ajuts i subvencions provinents de les diferents administracions públiques i d'interés empresarial, amb el corresponent assessorament previ, tramitació, presentació, seguiment i justificació dels expedients. Així com assessorament i tramitació en licitacions, Registre de Patents i Marques, Tramitació de certificats oficials, inscripció i renovació en registres oficials (RELI, Classificació empresarial).

AJUTS I SUBVENCIONS
 

 Com treballem?

- Entrevista personalitzada amb el client
- Confecció i presentació de l'expedient
Seguiment de la tramitació
Justificació davant de l'administració

  

Professionals del departament Ajuts i Subvencions

CIRCULARS RELACIONADES

17/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de cooperatives i altres entitats associatives agràries
+
09/12/2013 (Ajuts i Subvencions)
Propera obertura Ajuts Leader 2013
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i redacció de projectes de R+D+I
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts Expansiona't - Programa de Creixement i Diversificació de Mercats
+
15/11/2013 (Ajuts i Subvencions)
Programa Estatal Emplea 2014: Ajuts per a la contractació i formació de tècnics per activitats de I+D+I en empreses
+
31/10/2013 (Ajuts i Subvencions)
Nova convocatòria d'ajuts a les actuacions contemplades en el programa estatal d'I+D+I
+
30/09/2013 (Ajuts i Subvencions)
Línia d'Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial
+
20/09/2013 (Ajuts i Subvencions)
Préstecs i+i 2013
+
21/08/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts al Comerç, Artesania i Moda 2013
+
15/07/2013 (Ajuts i Subvencions)
Nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços
+
04/07/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 Elaboració i implantació de Plans d'Igualtat
+
19/06/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajudes Programa Innoempresa 2013
+
04/06/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajudes 2013 foment de sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat Espanyols i en l'Exterior
+
24/05/2013 (Ajuts i Subvencions)
Ajuts 2013 a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporin noves tecnologies
+
21/05/2013 (Ajuts i Subvencions)
Premis Emprèn 2013
+
1 2