Buscador per paraules:

IVA / IRPF 4T 2023 (EXT)

Per poder confeccionar la declaració de IVA (Model 303) i pagament a compte de l’IRPF (Model 130), del trimestre corresponent, necessitem que ens envieu per correu electrònic, la següent informació abans del dia 12 de gener del 2023:

 

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA Repercutit).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA Suportat).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Estimació Directe Simplificada (EDS):

Pagament Fraccionat (a compte de l'IRPF) :

Empresaris que van per Estimació Directe: el 20% de la diferència entre ingressos i despeses deduïbles del trimestre. Per aquest motiu, cal que les dades estiguin al màxim detallades:

 • Volum de vendes o ingressos del trimestre
 • Detall de compres i despeses del trimestre

Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA REPERCUTIT).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA SUPORTAT).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Lloguers:

 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :
 • Factures / Rebuts emesos de lloguer (corresponents al trimestre)
 • Factures de despeses rebudes, relacionades amb el lloguer, com poden ser reparació, conservació, administració...., per tal de poder deduir l’iva suportat d’aquestes despeses.

 

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 25 de gener del 2024.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancaria, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 30 de gener del 2024.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail:  erequena@paresiaubia.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

 

Gràcies,

Departament Fiscal