Buscador per paraules:

Accions per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF del 2018

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2018, ens permetem recordar-li algunes  de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació o tributació a l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).

 • Realitzar aportacions a un pla de pensions. Les aportacions màximes a plans de previsió socials, amb el màxim  deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 euros/any o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, independentment de l'edat.
 • Realitzar aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, amb el màxim deduïble de 2.500 euros anuals.
 • MOLT IMPORTANT !!! Rescat de plans de pensions.

Si va fer aportacions a sistemes de protecció social, el cobrament en forma de capital de les aportacions anteriors a 31/12/2006 tenen una reducció del 40%, per a jubilacions a partir del 2014, si es dona l’ordre de cobrament en forma de capital abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, ja que després es perdrà la reducció.

 • Per a jubilacions al 2010 o abans, com a màxim serà el 31 de desembre del 2018, ja que després es perdrà la reducció.
   
 • Per a jubilacions entre el 2011 i 2014 el termini es abans dels 8 anys següents a la data de jubilació (jubilacions al 2011 com a màxim serà el  31/12/2019, al 2012 el 31/12/2020, al 2013 el 31/12/2021 i al 2014 el 31/12/2022).
   
 • Les jubilacions al 2015, va ser com a màxim el passat 31 de desembre 2017, tal com vam informar el passat novembre del 2017.
   
 • Les jubilacions al 2016,  com a màxim serà el 31 de desembre del 2018, ja que després es perdrà la reducció.
   
 • Les jubilacions al 2017, com a màxim el 31/12/2019, les d’aquest 2018 el 31/12/2020, ...).

També, només es podrà aplicar la reducció una vegada per pla de pensions, i si es fan varis rescats en diferents anys, només es podrà aplicar la reducció el primer any.

 • Realitzar una amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040,00 euros anuals.(Si es te dret a la deducció per inversió en habitatge habitual)
 • Si és propietari i té llogat un pis recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 60% del rendiment net obtingut independentment de qui sigui l’arrendatari.
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitat pública.

És per això que recomanem que ens consulti, també, si té pensament de fer alguna operació important, abans de que acabi aquest any, o que pugui tindre implicacions fiscals, com per exemple:

 • Compra-Venda de: Immobles, plusvàlues, valors, accions, fons inversió, ....
 • Hipoteques: Constitució, cancel·lació, clàusules terra, despeses, ...
 • Arrendaments de propietats: Locals comercials, pisos, cases, arrendament turístic, ...
 • Plans de Pensions: Viabilitat fiscal, aportacions, rescats, rentes vitalícies, ...
 • Activitats Econòmiques empresarials, professionals o agràries: Inici, ampliació, cessament, ...
 • Herències, donacions, subvencions, ajudes, assegurances, ...

Aprofiti els nostres serveis, i si es dona alguna d’aquestes circumstancies, demani’ns una hora de consulta fiscal per poder fer-li un bon estudi i planificació, pot estalviar-se molts diners.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal