Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Sol·licitar el pagament de la Campanya 2013 - 2014 dels Ajuts per a la promoció del vi en mecats de tercers països

Us recordem que s’apropa el termini per a sol·licitar el pagament dels ajuts per les mesures d’informació i promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països de la campanya 2013-2014.

Una vegada finalitzades les accions i abans del 31 de juliol de 2014, el beneficiari de l’ajut ha de sol·licitar el pagament proporcional de l'import aprovat i justificat davant la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud:

-       Memòria d'activitats realitzades

-       Annex I- certificat de factures, que s'ha de presentar tant en paper com en fitxer tipus excel.

-       Factures originals i còpia dels pagaments realitzats i prova del seu pagament efectiu pel compte únic i exclusiu.

-       Extracte bancari del compte únic, incloent els de les targetes de crèdit associades, puntejats, indicant al costat de cada apunt el número d'ordre que s'ha dona a la factura pagada.

Si necessiteu suport en la tramitació d’aquests expedients podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la tramitació d’aquests expedients.

 

Ajuts i Subvencions

Responsable: Rocío Caro

rcaro@paresiaubia.com