Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Devolució Cèntim Sanitari

Amb data 27 de febrer de 2014 s'ha fet pública la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conforme el denominat cèntim sanitari ( recàrrec al consum d'hidrocarburs) és contrari al Dret de la Unió Europea i les persones afectades pel seu pagament poden reclamar la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Consulteu la circular adjunta informativa