ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

28/01/2019 (Ajuts i Subvencions)
Principals novetats de la nova llei de marques
+
16/01/2019 (Laboral)
Sous 2019, pensions i novetats autonoms
+
09/01/2019 (Fiscal)
Efectes del BREXIT en l’àmbit duaner i dels impostos especials.
+
07/01/2019 (Ajuts i Subvencions)
Obligació d'inscripció de les empreses licitadores al RELIi per participar en els procediments oberts simplificats
+
03/01/2019 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2018
+
03/01/2019 (Fiscal)
IVA / IRPF 4T 2018 (EXT)
+
03/01/2019 (Fiscal)
Model 115 4T 2018
+
02/01/2019 (Laboral)
model 111 4T 2018
+
1 2 3 4