ACCIONS FORMATIVES

CAMPANYES ACTIVES

CIRCULARS IMPORTANTS

06/03/2019 (Laboral)
Vaga general – 8 de març del 2019
+
28/02/2019 (Fiscal)
Documentació tancament societats exercici 2018
+
26/02/2019 (Fiscal)
Retirada del Regne Unit de la UE
+
19/02/2019 (Laboral)
Vaga general – 21 de febrer del 2019
+
15/02/2019 (Fiscal)
Aplicació del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.
+
04/02/2019 (Fiscal)
Declaració Anual d'Operacions amb Terceres Persones (Model 347)
+
04/02/2019 (LOPD)
La figura del (DPO) Data Protection Officer/Delegat de Protecció de Dades (DPD) en el nou reglament general de protecció de dades - RGPD
+
28/01/2019 (Ajuts i Subvencions)
Principals novetats de la nova llei de marques
+
16/01/2019 (Laboral)
Sous 2019, pensions i novetats autonoms
+
09/01/2019 (Fiscal)
Efectes del BREXIT en l’àmbit duaner i dels impostos especials.
+
1 2 3 4 5