L'Empresa Eco-Shredder obté el certificat de Sistemes de Qualitat Total UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN 15713:2010 de Destrucció Segura i Confidencial de Informació Concedida per AENOR

07/11/2012

L'Empresa Eco-Shredder obté el certificat de Sistemes de Qualitat Total UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN 15713:2010 de Destrucció Segura i Confidencial de Informació Concedida per AENOR.

Tots els serveis que ofereix Eco-Shredder tenen un denominador comú: minimitzar el risc durant el procés de manipulació, custodia i eliminació confidencial de informació.

Eco-Shredder vol ser la companyia model de referencia als mercats on estigui present, mantenint el creixement i la creació de valor sostingut com el màxim de garanties de qualitat i seguretat en els processos de gestió confidencial de la informació.

ACCIONS FORMATIVES

CIRCULARS RELACIONADES