Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Nou supòsit d'inversió del subjecte passiu

Amb efectes des del 31/10/2012 s’introdueix a la Llei de l’IVA un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu per les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal destinades a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista, que tinguin per objecte l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions. Per més informació consulteu el pdf adjunt.