Buscador per paraules:

Sous 2015

 

De cara a la confecció de nòmines d’aquest mes de gener, adjuntem una taula informativa que conté informació sobre la situació en que es troba cada conveni col·lectiu a data d’avui, als efectes de que pugueu prendre les decisions oportunes en matèria salarial per aquest any 2015.

Així mateix us informem que l’ IPC real de l’any 2014 ha estat el -1,1%

En cas de que vulgueu més informació, o fer alguna variació a les nòmines, preguem que es poseu en contacte amb el nostre departament laboral, en cas contrari confeccionarem les nòmines amb els mateixos salaris que hem aplicat fins a aquesta data a l’espera de les taules salarials 2015, i quan surtin publicades ja es procedirà a fer els endarreriments corresponents.

Els convenis que durant el 2014 ja han previst les taules salarials del 2015, les aplicarem i trucarem a les empreses afectades per tal de comentar-ho. Aquests convenis també venen explicats a la taula resum de convenis que adjuntem