Buscador per paraules:

Registres d'horari i jornada en contractes a temps parcial

Com ja us vam informar en la circular del Gener del 2014, el RDLlei 16/2013 va establir canvis significatius en els contractes a temps parcial. Un d'ells es la obligació de portar un registre diari i confeccionar un resum  mensual de les hores treballades i dels horaris que realitzen els treballadors a temps parcial.

En la circular que adjuntem, trobareu les instruccions necessàries per complir amb aquesta obligació. Així mateix també adjuntem l'excel del registre diari de la jornada per tal de que en cas de tenir treballadors a temps parcial, s'ompli diàriament.